REKRUTACJA 2021/2022


REKRUTACJA na rok szkolny 2021/2022 – informacje wkrótce

…………………………………………………………………………………………………………………………..

REKRUTACJA na rok szkolny 2020/2021

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!

Dyrektor Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lesku informuje, że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, wszystkich zainteresowanych rekrutacją do naszej szkoły prosimy o rejestrację kandydatów poprzez formularz elektroniczny. Termin przesłuchań wstępnych ustalany będzie indywidualnie:

https://drive.google.com/open?id=1AR5cZDocHbJxp_exiVpj39OlLgA3MzQx6dwE1tBhajA

Zasady Rekrutacji do Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia:

O przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się kandydaci w wieku  od 6 do 16 roku  życia.

Do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat albo 6 lat w przypadku, o którym mowa w art. 36 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo Oświatowe, oraz nie więcej niż 10 lat,

Do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.

Szkoła prowadzi naukę gry na następujących instrumentach:

  • skrzypce
  • fagot
  • flet
  • fortepian
  • saksofon
  • trąbka

Kwalifikacja kandydatów do Szkoły odbywa się na podstawie badania uzdolnień muzycznych, warunków psychofizycznych i predyspozycji kandydata do nauki gry na danym instrumencie.

Badanie uzdolnień muzycznych polega na sprawdzeniu predyspozycji kandydata:
– słuchu melodycznego;                                                                                                           – słuchu harmonicznego;
– poczucia rytmu;
– pamięci muzycznej.

Każdy kandydat otrzymuje podczas przesłuchania następujące zadania:
– wykonanie dowolnej piosenki lub jej fragmentu                                                                  – rozpoznanie rejestrów brzmieniowych (wyższy, niższy)
– powtórzenie głosem dźwięków zagranych przez nauczyciela na fortepianie
– powtórzenie za pomocą klaskania rytmów przedstawionych przez nauczyciela

Komisja Rekrutacyjna ogłasza wyniki przesłuchania wstępnego w formie dwóch list:        „Listy osób przyjętych do szkoły”i „Listy rezerwowej”.
– Lista osób przyjętych do szkoły zawiera kandydatów, którzy pomyślnie przeszli egzamin wstępny i zostali przyjęci do szkoły.
– Lista rezerwowa zawiera kandydatów, którzy zdali egzamin wstępny, ale nie mogą być przyjęci do szkoły z powodu braku miejsc. Jeżeli na początku roku szkolnego nastąpią rezygnacje uczniów, kandydaci z Listy rezerwowej będą przyjmowani w kolejności, w jakiej zostali umieszczeni na liście.

Uczniowie, którzy zostaną przyjęci do szkoły wnoszą opłatę ,,wpisową”.