REKRUTACJA 2022/2023

LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH DO NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W LESKU NA ROK SZKOLNY 2022/2023

W sprawie pytań dotyczących rekrutacji prosimy o kontakt telefoniczny: 696026784 lub e-mail: szkolamuzyczna.lesko@gmail.com


REKRUTACJA na rok szkolny 2022/2023    

Przesłuchania wstępne odbyły się 11 czerwca.
Do przedszkola Muzycznego obowiązują zapisy bez przesłuchań wstępnych (obowiązuje kolejność zgłoszeń).
Zainteresowanych nauką w Niepublicznej Szkole Muzycznej I st.oraz Leskim Instytucie Muzycznym prosimy o kontakt telefoniczny – 696026784.

Rejestracja kandydatów przez formularz elektroniczny:

https://forms.gle/ruSk2wnL8hFHxru17

 

Zasady Rekrutacji do Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia:

O przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się kandydaci w wieku  od 7 do 16 roku  życia.

Do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat albo 6 lat w przypadku, o którym mowa w art. 36 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo Oświatowe, oraz nie więcej niż 10 lat,

Do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.

Szkoła prowadzi naukę gry na następujących instrumentach:

 • akordeon
 • skrzypce
 • flet
 • klarnet
 • fortepian
 • saksofon

Kwalifikacja kandydatów do Szkoły odbywa się na podstawie badania uzdolnień muzycznych, warunków psychofizycznych i predyspozycji kandydata do nauki gry na danym instrumencie.

Badanie uzdolnień muzycznych polega na sprawdzeniu predyspozycji kandydata:
– słuchu  melodycznego;                                                                                                     – słuchu harmonicznego;
– poczucia rytmu;
– pamięci muzycznej.

Każdy kandydat otrzymuje podczas przesłuchania następujące zadania:
– wykonanie dowolnej piosenki lub jej fragmentu                                                               – rozpoznanie rejestrów brzmieniowych (wyższy, niższy)
– powtórzenie głosem dźwięków zagranych przez nauczyciela na fortepianie
– powtórzenie za pomocą klaskania rytmów przedstawionych przez nauczyciela

Listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do danej szkoły lub placówki artystycznej podaje się do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu wstępnego. Listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej szkoły lub placówki artystycznej podaje się do publicznej wiadomości nie później niż do dnia 5 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

Uczniowie, którzy zostaną przyjęci do szkoły wnoszą jednorazową opłatę ,,wpisową”  wysokości 100 zł.


 

 

DODATKOWA REKRUTACJA na rok szkolny 2021/2022

Dodatkowe  przesłuchania wstępne odbędą się w dniach 30-31 sierpnia2021 r. w godzinach wyznaczonych indywidualnie, po wypełnieniu formularza elektronicznego.
Zapraszamy do:
Szczegółowe informacje: 696026784 lub http://szkolamuzyczna-lesko.pl/

LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH DO NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I ST. NA ROK SZKOLNY 2021/2022

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA DO NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I ST. NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Lista osób przyjetych do szkoły ukaże się do 5 sierpnia 2021 r.

 

 

 

Dyrektor Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lesku informuje, że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, wszystkich zainteresowanych rekrutacją do naszej szkoły prosimy o rejestrację kandydatów poprzez formularz elektroniczny: https://forms.gle/8dPCCucsujqFDGTd7 Przesłuchania wstępne odbędą się w dniach 14-22 czerwca. Termin i godzina przesłuchań wstępnych ustalane będą indywidualnie.

Zasady Rekrutacji do Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia:

O przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się kandydaci w wieku  od 7 do 16 roku  życia.

Do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat albo 6 lat w przypadku, o którym mowa w art. 36 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo Oświatowe, oraz nie więcej niż 10 lat,

Do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.

Szkoła prowadzi naukę gry na następujących instrumentach:

 • skrzypce
 • flet
 • fortepian
 • saksofon
 • trąbka

Kwalifikacja kandydatów do Szkoły odbywa się na podstawie badania uzdolnień muzycznych, warunków psychofizycznych i predyspozycji kandydata do nauki gry na danym instrumencie.

Badanie uzdolnień muzycznych polega na sprawdzeniu predyspozycji kandydata:
– słuchu  melodycznego;                                                                                                     – słuchu harmonicznego;
– poczucia rytmu;
– pamięci muzycznej.

Każdy kandydat otrzymuje podczas przesłuchania następujące zadania:
– wykonanie dowolnej piosenki lub jej fragmentu                                                               – rozpoznanie rejestrów brzmieniowych (wyższy, niższy)
– powtórzenie głosem dźwięków zagranych przez nauczyciela na fortepianie
– powtórzenie za pomocą klaskania rytmów przedstawionych przez nauczyciela

Listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do danej szkoły lub placówki artystycznej podaje się do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu wstępnego. Listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej szkoły lub placówki artystycznej podaje się do publicznej wiadomości nie później niż do dnia 5 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

Uczniowie, którzy zostaną przyjęci do szkoły wnoszą jednorazową opłatę ,,wpisową”.