REKRUTACJA 2024/2025

Nie prowadzimy rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

do Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia

 

W roku szkolnym 2024/2025 zapraszamy:


REKRUTACJA DO NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W LESKU NA ROK SZKOLNY 2023/2024

W sprawie pytań dotyczących rekrutacji prosimy o kontakt telefoniczny: 696026784                 lub e-mail: szkolamuzyczna.lesko@gmail.com

 

 

Zasady Rekrutacji do Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia:

O przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się kandydaci w wieku  od 7 do 16 roku  życia.

Do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat albo 6 lat w przypadku, o którym mowa w art. 36 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo Oświatowe, oraz nie więcej niż 10 lat,

Do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.

Szkoła prowadzi naukę gry na następujących instrumentach:

 • akordeon
 • skrzypce
 • flet
 • klarnet
 • fortepian
 • saksofon

Kwalifikacja kandydatów do Szkoły odbywa się na podstawie badania uzdolnień muzycznych, warunków psychofizycznych i predyspozycji kandydata do nauki gry na danym instrumencie.

Badanie uzdolnień muzycznych polega na sprawdzeniu predyspozycji kandydata:
– słuchu  melodycznego;                                                                                                     – słuchu harmonicznego;
– poczucia rytmu;
– pamięci muzycznej.

Każdy kandydat otrzymuje podczas przesłuchania następujące zadania:
– wykonanie dowolnej piosenki lub jej fragmentu                                                               – rozpoznanie rejestrów brzmieniowych (wyższy, niższy)
– powtórzenie głosem dźwięków zagranych przez nauczyciela na fortepianie
– powtórzenie za pomocą klaskania rytmów przedstawionych przez nauczyciela

Listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do danej szkoły lub placówki artystycznej podaje się do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu wstępnego. Listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej szkoły lub placówki artystycznej podaje się do publicznej wiadomości nie później niż do dnia 5 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

Uczniowie, którzy zostaną przyjęci do szkoły wnoszą jednorazową opłatę ,,wpisową”  wysokości 100 zł.DODATKOWA REKRUTACJA na rok szkolny 2021/2022

Dodatkowe  przesłuchania wstępne odbędą się w dniach 30-31 sierpnia2021 r. w godzinach wyznaczonych indywidualnie, po wypełnieniu formularza elektronicznego.
Zapraszamy do:
Szczegółowe informacje: 696026784 lub http://szkolamuzyczna-lesko.pl/

LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH DO NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I ST. NA ROK SZKOLNY 2021/2022

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYJĘCIA DO NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I ST. NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Lista osób przyjetych do szkoły ukaże się do 5 sierpnia 2021 r.

Dyrektor Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lesku informuje, że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, wszystkich zainteresowanych rekrutacją do naszej szkoły prosimy o rejestrację kandydatów poprzez formularz elektroniczny: https://forms.gle/8dPCCucsujqFDGTd7 Przesłuchania wstępne odbędą się w dniach 14-22 czerwca. Termin i godzina przesłuchań wstępnych ustalane będą indywidualnie.

Zasady Rekrutacji do Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia:

O przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się kandydaci w wieku  od 7 do 16 roku  życia.

Do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat albo 6 lat w przypadku, o którym mowa w art. 36 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo Oświatowe, oraz nie więcej niż 10 lat,

Do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.

Szkoła prowadzi naukę gry na następujących instrumentach:

 • skrzypce
 • flet
 • fortepian
 • saksofon
 • trąbka

Kwalifikacja kandydatów do Szkoły odbywa się na podstawie badania uzdolnień muzycznych, warunków psychofizycznych i predyspozycji kandydata do nauki gry na danym instrumencie.

Badanie uzdolnień muzycznych polega na sprawdzeniu predyspozycji kandydata:
– słuchu  melodycznego;                                                                                                     – słuchu harmonicznego;
– poczucia rytmu;
– pamięci muzycznej.

Każdy kandydat otrzymuje podczas przesłuchania następujące zadania:
– wykonanie dowolnej piosenki lub jej fragmentu                                                               – rozpoznanie rejestrów brzmieniowych (wyższy, niższy)
– powtórzenie głosem dźwięków zagranych przez nauczyciela na fortepianie
– powtórzenie za pomocą klaskania rytmów przedstawionych przez nauczyciela

Listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do danej szkoły lub placówki artystycznej podaje się do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu wstępnego. Listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej szkoły lub placówki artystycznej podaje się do publicznej wiadomości nie później niż do dnia 5 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

Uczniowie, którzy zostaną przyjęci do szkoły wnoszą jednorazową opłatę ,,wpisową”.