Informacje

Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia rozpoczęła swoją działalność 1 września 2009 roku w Lesku. Wpisana jest do ewidencji Niepublicznych Szkól Artystycznych prowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem  532/3/2009.                                                                                                                        Nadzór pedagogiczny nad działalnością szkoły sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej  przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej:

Szkoła prowadzi naukę w dwóch cyklach:
6 – letnim, Dziecięcym
4 – letnim, Młodzieżowym                                                                                                          a kandydatami mogą być dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 lat.

Szkoła prowadzi naukę gry na następujących instrumentach:

  • akordeon
  • skrzypce
  • flet
  • klarnet
  • fortepian
  • saksofon

Prowadzone zajęcia: indywidualna nauka gry na instrumentach, śpiew, chór, zespoły kameralne, rytmika, kształcenie słuchu, audycje muzyczne.

Absolwenci szkoły po zdaniu egzaminów wstępnych mogą kontynuować naukę w szkołach muzycznych II stopnia, gdzie są przygotowywani do kontynuowania nauki w akademiach muzycznych lub na kierunkach muzycznych studiów uniwersyteckich.

Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych. Programy wszystkich przedmiotów zgodne są z podstawami programowymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Kultury w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego.

W szkole istnieje możliwość wypożyczenia instrumentu (z wyłączeniem fortepianu/pianina). Liczba miejsc na poszczególne instrumenty jest zróżnicowana i ograniczona oraz zależy od organizacji roku szkolnego.

Nauka w Niepublicznej Szkole Muzycznej I st.  jest płatna.