Dlaczego warto kształcić się w szkole muzycznej?

Badania wskazują, że profesjonalna aktywność muzyczna:

WSPIERA ROZWÓJ INTELIGENCJI
regularna gra na instrumencie wzmaga motywację do nauki, sprzyja osiąganiu lepszych wyników, np. w rozwiązywaniu zadań matematycznych, pozytywnie wpływa na rozwój języka i osiągnięcie gotowości do czytania.

ROZWIJA POZNAWCZO
pobudza proces spostrzegania, wrażliwość zmysłową, koncentrację uwagi, wpływa na rozwój mowy i wzbogacenie słownictwa oraz na inwencję twórczą.

KSZTAŁTUJE DODATNIE CECHY CHARAKTERU I WOLI
wyrabia cierpliwość, wytrwałość, odwagę odporność na trud i zmęczenie.

KSZTAŁTUJE WRAŻLIWOŚĆ NA PIĘKNO
rozwija wyobraźnię, zaspokaja potrzebę ekspresji, uczy samodzielności myślenia i oceny estetycznej.

WSPIERA SPOŁECZNE ZACHOWANIA
dzieci oswojone z muzyką znacznie rzadziej się kłócą i generalnie uchodzą za bardziej zgodne. Edukacja muzyczna minimalizuje bowiem poziom zachowań agresywnych. Uczestnictwo w zajęciach muzycznych uspołecznia, przeciwdziała uczuciu samotności, sprzyja podejmowaniu współdziałania i współpracy.

WZMACNIA KONCENTRACJĘ UWAGI
usprawnia zapamiętywanie i zdolność uczenia się. Pod wpływem powolnej muzyki barokowej przyspieszony jest proces uczenia się o 25% i zwiększona zdolność zapamiętywania o 26%.

WSPIERA WYDAJNOŚĆ MÓZGU
słuchanie muzyki we wczesnym dzieciństwie pomaga budować neuronalne ścieżki, które mają wpływ na rozwój języka, pamięci i poczucie przestrzeni.
Grając na instrumencie, dzieci uczą się koordynować obie półkule mózgowe, co bardzo korzystnie wpływa na rozwój intelektualny.

DZIAŁANIE TERAPEUTYCZNE
rozładowuje napięcie emocjonalne, niepokoje i lęki u dzieci.

WSPIERA CAŁOŚCIOWY ROZWÓJ
dzieci uczą się płynnego i elastycznego ruchu, poprawia się postawa ciała, następuje rozwój mięśni, wzmocnienie układu nerwowego, rozwój układu oddechowego i poprawa pracy serca.

WSPIERA ROZWÓJ EMOCJONALNY DZIECI
aktywne obcowanie z muzyką sprawia, że dzieci są znacznie bardziej empatyczne,
dojrzałe emocjonalnie, zrównoważone, zdyscyplinowane i komunikatywne.

Na podstawie materiałów dydaktycznych CENSA: www.censa.pl

 

Koncert z udziałem uczniów, nauczycieli i absolwentów Niepublicznej Szkoły Muzycznej w Lesku

plakat CMYK(2)„Santo Subito” – przedsięwzięcie muzyczno – filmowe, jest artystycznym hołdem złożonym przez muzyków związanych z Ziemią Sanocką i Regionem Podkarpacia Św. Janowi Pawłowi II. Projekt ten to inicjatywa społeczna wspierająca leczenie chorych dzieci.

Materiał muzyczny powstał z udziałem wybranych muzyków grających i śpiewających na co dzień w różnych zespołach takich jak: Cassiopeia, Matragona, Arabeska, Topinambur, Forte, Hush Phase, Młodzieżwej Orkiestry Dętej Avanti , oraz pedagogów, uczniów , absolwentów PSM w Sanoku i Niepublicznej Szkoły Muzycznej w Lesku.
Kierownictwo artystyczne: Malwina Zych- Oklejewicz i Konrad Oklejewicz.
Wykonano dla Młodzieżowego Domu Kultury w Sanoku.